کتاب مادمازل کتی و چند داستان دیگر 0

کتاب مادمازل کتی و چند داستان دیگر | میترا الیاتی

۰ کتاب مادمازل کتی و چند داستان دیگر ؛ مادر دیگر تلفن نزد. زرینه برایم نوشت: ” مادرت هم رفت.” خانه از دست رفته‌بود. خانه هیچ‌وقت نخواسته بود برگردم. غریبگی کرده بود با من....

پروین اعتصامی 0

زندگی نامه پروین اعتصامی

۱+ پروین اعتصامی ؛ رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی از شاعران بسیار نامی معاصر در روز ۲۵ اسفند سال ۱۲۸۵ شمسی در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند خود...