برچسب گذاری توسط: گل-پاراف

کتاب کفش‌های آبنباتی 0

کتاب کفش‌های آبنباتی – ژوان هریس

۲+ کتاب کفش‌های آبنباتی در کتاب کفش‌های آبنباتی می خوانیم: می دونی! خوشگلی در اصل هیچ ربطی به قیافه نداره، درباره رنگ مو یا سایز یا شکل نیست، همه اش اینجاست، به نوع راه...

کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید 0

کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید – مارگریت دوراس

۴+ کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید در کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید میخوانیم: عزلت یافتنی نیست، می سازیمش، ساخته می شود. وقتی متقاعد شدم که باید تنها باشم، که تنها بمانم تا کتاب...