برچسب گذاری توسط: هاروکی_موراکامی

کتاب خوبی خدا 0

کتاب خوبی خدا – امیر مهدی صداقت

۰ کتاب خوبی خدا ؛ پوستر پیرمردی با موهای به هم ریخته پشت در اتاق چسبیده بود. پیرمرد زبانش را درآورده بود. چرا مایک عکس یک آدم دیوانه را روی در اتاق چسبانده بود؟...

کتاب سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش 0

کتاب سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش – هاروکی موراکامی

۱+ کتاب سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش ؛ در عمق گوش هاش صداها با هم قاتی شد و تبدیل شد به پارازیتی گوش خراش و وحشتناک – از آن صداها که...

کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم 0

کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم – هاروکی موراکامی

۰ کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم ؛ اوایلِ ازدواجمان به چهره ی همسرم در خواب نگاه می کردم. این تنها چیزی بود که آرامم می کرد و به من احساس امنیت می داد. برای...

کتاب داستان های جشن تولد 0

کتاب داستان های جشن تولد – هاروکی موراکامی

۲+ کتاب داستان های جشن تولد ؛ در یکی از روزهای تولدم تجربه ی بسیار عجیبی داشتم – البته این تجربه فقط شخصا برای خودم عجیب بود. یکی از روزهای تولدم، صبح خیلی زود...