برچسب گذاری توسط: نادر_ابراهیمی

کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم 0

کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم – نادر ابراهیمی

۰ کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم ؛ انسان، آهسته آهسته عقب نشینی می‌کند. هیچکس یکباره معتاد نمی‌شود یکباره سقوط نمی‌کند یکباره وا نمی‌دهد یکباره خسته نمی‌شود، رنگ عوض نمی‌کند، تبدیل نمی‌شود و از...

کتاب وسعت معنای انتظار 0

کتاب وسعت معنای انتظار – نادر ابراهیمی

۲+ کتاب وسعت معنای انتظار ؛ تو می توانی همه چیز داشته باشی و امید هم داشته باشی. تو می توانی در همه حال امید را داشته باشی، چون امید با اینکه چیز خیلی...

کتاب بر جاده‌های آبی سرخ 0

کتاب بر جاده‌های آبی سرخ – نادر ابراهیمی

۰ کتاب بر جاده‌های آبی سرخ ؛ عزیز خوب من! تو هرگز دیر مکن! حوادث اما اگر دیر کردند، چاره‌ای نیست … صبور باش! یار! نمی‌شود عمری نشست و حسرت خورد که: «ای کاش...

کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم 0

کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم – نادر ابراهیمی

۰ کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم در بار دیگر شهری که دوست می داشتم می خوانیم: شاید، شاید که ما نیز عروسک های کوکی یک تقدیر بوده ایم. ما هرگز از...