برچسب گذاری توسط: مهدی_غبرایی

کتاب خیابان میگل 0

کتاب خیابان میگل – و. س .نایپل

۰ کتاب خیابان میگل ؛ بیگ فوت راست راستی گنده و سیاه بود و توی خیابان میگل همه ازش می‌ترسیدند. علت ترس مردم گندگی یا سیاهیش نبود، چون گنده‌تر و سیاه‌تر از او فراوان...

کتاب بادبادک باز 0

کتاب بادبادک باز – خالد حسینی

۳+ کتاب بادبادک باز در کتاب بادبادک باز می خوانیم: اگر خدا وجود دارد امیدوارم آنقدر بی‌کار نباشد که به گوشت خوک خوردن یا مشروب نوشیدن من گیر بدهد…! برگرفته از کتاب “بادبادک باز”...