برچسب گذاری توسط: مهدی_سحابی

کتاب مکتب دیکتاتورها 0

کتاب مکتب دیکتاتورها – اینیاتسیو سیلونه

۰ کتاب مکتب دیکتاتورها ؛ بسیاری از تجاوزات که به آزادی‌های مردم می‌شود در انتخابات عمومی به تصویب رسیده است. برگرفته از کتاب”مکتب دیکتاتورها” | اینیاتسیو سیلونه | مترجم: مهدی سحابی ۰

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته 0

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته – مارسل پروست

۵+ کتاب در جستجوی زمان از دست رفته ؛ همهٔ چیزهای عظیم و مهمی که می‌شناسیم کار عصبی‌هاست. همهٔ مکتب‌ها را آنها بنیان گذاشته‌اند و همهٔ شاهکارها را آنها ساخته‌اند و نه کسان دیگر....

کتاب دوست بازیافته 0

کتاب دوست بازیافته – فرد اولمن

۰ کتاب دوست بازیافته ؛ در زندگی هیچ چیز کم ندارم: یک آپارتمان…چند اتوموبیل و یک خانه ییلاقی دارم…. اما خودم می دانم چه کم دارم. هرگز موفق نشدم کاری را که واقعاً دوست...