برچسب گذاری توسط: علیرضا_آذر

شعر مادیان 0

شعر مادیان – علیرضا آذر

۵+ شعر مادیان چشم هایش شروع واقعه بود/آسمانــــی درون آنهــــــا، من _در صدایش پرنده می رقصید / بر تنش عطر خـــوب آویشن _باز گوشواره هـــــای گیلاســـی / پشتِ گوشش شلوغ می کردند _دست هــــای کمندِ نیلوفر...

شعر مفهوم عشق 0

شعر مفهوم عشق – علیرضا آذر

۲+ شعر مفهوم عشق   ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ / ﻣﺮﮒ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ _عشق از آغاز ناتنی بوده است / عهد از اول شکستنی بوده است _مثلِ دانستن چرا مردن / مثلِ از...