برچسب گذاری توسط: زندگی

کتاب گل‌های معرفت 0

کتاب گل‌های معرفت – اریک امانوئل اشمیت

۰ کتاب گل‌های معرفت ؛ امروز صد سالم است. کوشیدم به پدر و مادرم حالی کنم که زندگی هدیهٔ عجیبی است. اول آدم بیش از اندازه قدر این هدیه را می‌داند. خیال می‌کند زندگی...

کتاب گل های معرفت 0

کتاب گل های معرفت – اریک امانوئل شمیت

۲+ کتاب گل های معرفت ؛ خدای عزیز! امروز صدسالم است. مثل مامی رز. خیلی می‌خوابم، اما حالم خوب است. کوشیدم به پدر ومادرم حالی کنم که زندگی هدیه عجیبی است. اول آدم بیش...

کتاب آفتاب پرست نازنین 0

کتاب آفتاب پرست نازنین – محمدرضا کاتب

۰ کتاب آفتاب پرست نازنین ؛ می گفت: ما تو همه چیز دنبال یک آدم خُل مشنگ و احمق مثل خودمان می گردیم. چون تو زندگیِ دیگران دلیل هایی را پیدا می کنیم که...

کتاب بانو با سگ ملوس 0

کتاب بانو با سگ ملوس – آنتوان پاولوویچ چخوف

۰ کتاب بانو با سگ ملوس ؛ در اورلاندا، نزدیک کلیسا روی نیمکت ساکت نشسته بودند و دریا را تماشا می کردند.یالتا از پشت مه بامدادی به دشواری دیده میشد، سر کوه ها ابرهای...

کتاب نقطه سر خط 0

کتاب نقطه سر خط – ورونیک اولمی

۰ کتاب نقطه سر خط ؛ لیلی: می‌شه وحشتناک‌ترین اتفاقات رو از سر گذروند، می‌شه از هم متنفر شد، کشیده خوابوند توی صورت هم … حرف‌های خیلی بدی به هم زد … با این...