برچسب گذاری توسط: دنیا

کتاب زندگي در اينجا و اكنون 0

کتاب زندگي در اينجا و اكنون – آبراهام اچ مزلو

۰ کتاب زندگي در اينجا و اكنون ؛ سازمان دادن جامعه ي خوب كه در فوريت قرار دارد نيز مشكل بزرگي است. بين جامعه ي خوب و شخص خوب، نوعي پسخوراند وجود دارد. يعني...

مجموعه دو دنيا - آخرين روز 0

مجموعه دو دنيا – آخرين روز – گلی ترقی

۵+ مجموعه دو دنيا – آخرين روز در مجموعه دو دنيا – آخرين روز می خوانید: از من ميپرسد: “تو به چه اميدی زندگی ميكنی؟” به او ميگويم: “به اميد رسيدن روز چهارشنبه” ميپرسد:...

کتاب سونات کرویتسر و چند داستان دیگر 0

کتاب سونات کرویتسر و چند داستان دیگر – تولستوی

۳+ کتاب سونات کرویتسر و چند داستان دیگر در کتاب سونات کرویتسر و چند داستان دیگر می خوانیم: برای من غیر از او چیزی در دنیا نبود و من او را بهترین آدمِ دنیا...