برچسب گذاری توسط: خدا

کتاب بادبادک باز 0

کتاب بادبادک باز – خالد حسینی

۳+ کتاب بادبادک باز در کتاب بادبادک باز می خوانیم: اگر خدا وجود دارد امیدوارم آنقدر بی‌کار نباشد که به گوشت خوک خوردن یا مشروب نوشیدن من گیر بدهد…! برگرفته از کتاب “بادبادک باز”...