برچسب گذاری توسط: ترس

کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید 0

کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید – مارگریت دوراس

۴+ کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید در کتاب نوشتن همین و تمام ابان،سابانا،داوید میخوانیم: عزلت یافتنی نیست، می سازیمش، ساخته می شود. وقتی متقاعد شدم که باید تنها باشم، که تنها بمانم تا کتاب...

کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم 0

کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم – نادر ابراهیمی

۰ کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم در بار دیگر شهری که دوست می داشتم می خوانیم: شاید، شاید که ما نیز عروسک های کوکی یک تقدیر بوده ایم. ما هرگز از...