برچسب گذاری توسط: ازدواج

کتاب غیر منتظره 0

کتاب غیر منتظره – کریستین بوبن

۲+ کتاب غیر منتظره ؛ معمولا زنها خواستار ازدواج اند، مستبدانه و دیوانه وار می خواهند ازدواج کنند. مردها انگار ازدواج را متحمل می شوند، مثل شروع یک کار جدید، زندگیِ جدید را شروع...

کتاب مردان بدون زنان 0

کتاب مردان بدون زنان – ارنست همینگوِی

۰ کتاب مردان بدون زنان ؛ – زن داری ؟ – نه، امیدوارم بگیرم عصبانی گفت: خیلی خری. مرد که نباید زن بگیرد. – چرا؟ سینیور ماجیوره با عصبانیت گفت: مرد نباید زن بگیرد....