برچسب گذاری توسط: اریک_امانوئل_اشمیت

کتاب زمانی که یک اثر هنری بودم 0

کتاب زمانی که یک اثر هنری بودم – اریک امانوئل اشمیت

۰ کتاب زمانی که یک اثر هنری بودم ؛ صورتها نشان دهنده ی همان چیزی هستند که آدمها هستند. آنها باید آن چیزی که هستند را به نمایش بگذارند؛ بی نمک و لال، صورتهای...

کتاب گل‌های معرفت 0

کتاب گل‌های معرفت – اریک امانوئل اشمیت

۰ کتاب گل‌های معرفت ؛ امروز صد سالم است. کوشیدم به پدر و مادرم حالی کنم که زندگی هدیهٔ عجیبی است. اول آدم بیش از اندازه قدر این هدیه را می‌داند. خیال می‌کند زندگی...