برچسب گذاری توسط: احمد_شاملو

کتاب امید آفتابی من 0

کتاب امید آفتابی من – نامه‌های احمد شاملو به پسرش، سامان

۰ کتاب امید آفتابی من ؛ امید آفتابی من! جز این آرزوندارم که حالت خوب و فکرت راحت و اعصابت آرام باشد. در کارت توفیق حاصل کنی و پشتیبان روحی پدرت باشی که امیدش...

کتاب شازده کوچولو 0

کتاب شازده کوچولو – آنتوان اگزوپری

۰ کتاب شازده کوچولو ؛ او باز گفت: بیابان زیباست. و راست می‌گفت. من همیشه بیابان را دوست داشته‌ام. آدم روی یک تپه شنی می‌نشیند، چیزی نمی‌بیند و چیزی نمی‌شنود، و با این وصف چیزی...