برچسب گذاری توسط: آدم

کتاب اگر خورشید بمیرد 0

کتاب اگر خورشید بمیرد – اوریانا فالاچی

۴+ کتاب اگر خورشید بمیرد در کتاب اگر خورشید بمیرد می خوانید: اگر آدم بخواهد به تمام خطراتی که متوجه ما هستند فکر کند باید اصلا پای خود را از خانه بیرون گذارد ....