دسته: شعر

شعر فرانکشتاین‌های کوچک 0

شعر فرانکشتاین‌های کوچک – یغما گلرویی

۰ «شعر فرانکشتاین‌های کوچک» پدربزرگ ارثیه‌ای نداشت جز یک‌دست دندانِ عاریه‌ که سال‌ها گرسنگی جویده بودند و شاهنامه‌ای چاپِ سنگی که پهلوانِ حیله‌گرش روده‌های پسرش را در جنگی نابرابر بیرون ریخته بود. ما در...

شعر نو 0

شعر نو – بهروز یاسمی

۴+ شعر نو گر چه در دورترین شهر جهان محبوسم از همین دور ولــی روی تو را می بوسم گر چــه در سبزترین باغ ولی خاموشم گر چه در بازترین دشت ولی محبوسم خلوت...

شعر مادیان 0

شعر مادیان – علیرضا آذر

۵+ شعر مادیان چشم هایش شروع واقعه بود/آسمانــــی درون آنهــــــا، من _در صدایش پرنده می رقصید / بر تنش عطر خـــوب آویشن _باز گوشواره هـــــای گیلاســـی / پشتِ گوشش شلوغ می کردند _دست هــــای کمندِ نیلوفر...

شعر مفهوم عشق 0

شعر مفهوم عشق – علیرضا آذر

۲+ شعر مفهوم عشق   ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ / ﻣﺮﮒ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ _عشق از آغاز ناتنی بوده است / عهد از اول شکستنی بوده است _مثلِ دانستن چرا مردن / مثلِ از...