نویسنده: مصطفی صفریان

دکتر علی شریعتی 0

زندگی نامه دکتر علی شریعتی

۴+ دکتر علی شریعتی ؛ دکتر علی شریعتی در دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ در مزینان ازتوابع شهرسبزوار متولد شد. شریعتی در سال ۱۳۳۷ برای ادامه تحصیل در رشته دکترای ادبیات فارسی به ‌فرانسه رفت...

پروین اعتصامی 0

زندگی نامه پروین اعتصامی

۱+ پروین اعتصامی ؛ رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی از شاعران بسیار نامی معاصر در روز ۲۵ اسفند سال ۱۲۸۵ شمسی در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند خود...